Høringssvar fra Hans Krister Steine

Dato: 20.02.2022

Dette er en særdeles dårlig ide. Dette er helt klart suverenitetsavståelse. Vi risikerer at et overnasjonalt råd kan utestenge nordmenn fra landet sitt. Det bryter med naturretten og minner om vikingetidens fredløsninger og pavetidens bannlysninger. Det er vanskelig å ikke se dette i sammenheng med høringen rundt koronapass og vaksinepress. Vi risikerer nå en framtid der nordmenn kan bli nektet innreise fordi de ikke har tatt mRNA vaksiner. Individets frihet, helse og sikkerhet er i fare og jeg ber dere forkaste dette forslaget.