Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 814373

Dato: 21.02.2022

Jeg syntes ikke det skal innføres koronapass for å kunne reise over grenseoverganger eller til andre land. Denne innføringen vil kun føre til splittelser i samfunnet, og ikke minst større forskjeller mellom mennesker. Jeg mener også at dette strider mot en del menneskerettigheter. Alle er fri mennesker og har lov til å velge selv hva de vil gjøre med sin kropp. Noe denne innføringen vil ta fra en del mennesker.