Høringssvar fra Karl Magne Pettersen

Dato: 03.02.2022

Jeg ønsker å komme med bemerkninger til høringsutkastet.
Dette virker å være et hastverk som ikke er gjennomtenkt . Det kan gi alvorlige konsekvenser og utilsiktet virknig for utastatte grupper. Dette kan være grupper som av ulike årsaker ikke kan ta vaksine mot diverse virusvarianter, dette være seg covid eller fremtidige virus.
Her må det gå klart frem at dette er en frivillg ordning, noe regjering hele tiden har bemerket. Da er det betenkelig at det nå skal innføres strengere tiltak for de som ikke er vaksinert kontra de som er vaksinert.

Sett i lys av ny viten og opplysninger fra FHI ang smitte fra person til person av covid, er dette en betydelig belastning for den som ikke er vaksinert. Det er nå en almen viten om at uvaksinerte ikke er mer smittebelastende enn de som har blitt vaksinert.
Dette må tas hensyn til med slike omfattende tiltak som myndigheter nå legger opp til. Dette høringsutkastet har mange svakter og bør dermed forkastes.
Det er også tenkelig at dette strider mot grunnloven om fri ferdsel. Fri ferdsel vil med dette bli meget belastende for ikke vaksinerte. Skulle det bli vedtatt bør det prøves jurdisk i rettssystemet.