Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 107269

Dato: 21.02.2022

Dette forslaget som nå er til høring er jeg sterkt imot og sier Nei til grenseforordningen med utvidet overvåkning og maktkontroll.