Høringssvar fra Foreningen Frie menneske

Dato: 21.02.2022

Vi sier nei til dette forslaget da det vil sette begrensninger for enhvers rett til å bestemme over egen kropp og bevegelighet og reisemuligheter.

Vi sier: Nei til segregeringspass, da det er diskriminerende.
Og: Alle restriksjoner vedrørende Sars-Cov-2 skal opphøre umiddelbart og permanent!

Med vennlig hilsen

Ann Helen Gjermundsen

Foreningen Frie menneske