Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 630473

Dato: 20.02.2022

Jeg er imot EU kommisjons forslag til endringer i grenseforordningen. Mvh Piet Zwart Åsveien 36 2344 Ilseng,