Høringssvar fra Teresa Apetovi

Dato: 21.02.2022

Forslagene er i konflikt med retten til fritt å kunne reise ut og inn av Norge, og må derfor forkastes."