Høringssvar fra Lone Beate Ebeltoft

Dato: 21.02.2022

Jeg er imot dette forslaget, da jeg ser at det vil begrense vår Naturgitte rett til fritt å passere landegrenser. Vi er ikke en del av den Europeiske unionen, og skal derfor heller ikke trenge å forholde oss til EU-regler. Grunnloven og Naturloven er ukrenkelig!