Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 686277

Dato: 20.02.2022

Dette kan jeg ikke være enig i .
Vi er fødd frie og skal ikke fratas noen frie rettigheter unner noen omstendigheter. Vi mennesker har familier over alt og dette strider mot vår frihet til å ha vår kjærnfamilie og våre andre kjære nært i vansklige situasjoner. Fra ta oss denne rettighet ved ev ny pandemi er førødende før dem som treng sin familie og andre nære.
Vi har nå sett unner denne covid pandemin hva slike lukkete grenser har ført til . Psykiskt har det vert på grensen til å ta selvmord for min egen del. Kun de voksne barna mine har vert grund til at jeg sitter her idag å skriver . Jeg er helt slut etter denne pandemi. Ensomheten har vert BRUTAL , ikke kunnet reise som jeg ønsket å besøkt foreldrer, voksne barn og venner i annet land. Dette ønsker jeg ingen . Dette MÅ løses på andre måter. Lukkede grenser er førødende for dem som blir mest drabbade. De som har familie og venner i dette land kan vel lukkede grenser fungere til nød, men vi som har ALLE våre familiemedlemmer og venner i annet land vi har gråtit oss til søvn hver natt desse år. Vi har mistet så mye, og til dels også fått et avstand til familie og venna som IKKE går å reparere.
Dette er min personlige opplevelse av lukkede grenser i denne pandemi og derfor ønsker jeg IKKE at slike hendelser skjer IGJEN NOENSIN .