Høringssvar fra Deva Aune

Dato: 20.02.2022

Et klart nei til forslaget om en felles prosedyre for innreiserestriksjoner over Schengen-samarbeidets yttergrenser, samt endringer i regelverket om gjeninnføring og videreføring av midlertidig personkontroll på indre grenser.

Når det gjelder de indre grenser bør det være opp til det enkelte land å vurdere behovet for innreisebegrensninger, testing og karantene ved en eventuell reell trussel mot folkehelsen, og disse begrensningene skal fattes på et medisinsk vitenskapelig grunnlag, og ikke på politisk grunnlag – slik det har vært praktisert under COVID-situasjonen.