Høringssvar fra Guri A

Dato: 21.02.2022

Jeg er helt i mot innreise restriksjoner. Jeg ønsker at Norge og verden går tilbake helt til sånn det var før mars 2020!