Høringssvar fra Julian Rockhard

Dato: 20.02.2022

Jeg sier nei til dette.