Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 953446

Dato: 21.02.2022

Segregering av mennesker skal ikke skje i et fritt land som Norge. Vi er ikke medlem av EU og må forholde oss til våre egne lover og behandle alle mennesker med verdighet og respekt. Det er frivillig å vaksinere seg.