Høringssvar fra May Stenehjem

Dato: 21.02.2022

Jeg ser på det å kunne bevege seg fritt over landegrenser som en viktig menneskerettighet, og jeg kan ikke se noen åpenbar grunn til å endre på grenseforordningen, da epidemier slett ikke er noen stor grunn til dødelighet og sykdom.

Derfor sier jeg nei til dette forslaget og ber om at det skrotes.