Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 601294

Dato: 20.02.2022

Nei overvåkningssamfunn er ikke greit