Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 102719

Dato: 21.02.2022

Dette er brudd på menneskerettighetene. Er ikke enig med dette!