Høringssvar fra Eva Merete Jakobsen

Dato: 20.02.2022

Nei til endringer i grenseforordningen. Nå er det nok snikinnføring av frihetskrenkende endinger uten at det norske folk får det med seg. Bare politikerforakt igjen. Alle høringer burde annonseres på nyheter så folk i gata skjønner hvs som foregår. Raseri vokser i meg og flere og flere verdensborgere.