Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 116198

Dato: 03.02.2022

Alle mennesker er født frie . Ingen begrensing hvor enkelte skal bevege seg .