Høringssvar fra Irene

Dato: 14.02.2022

Nei, det er ikke ønskelig med yttterligere forandringer eller innskrenkelser når det gjelder grensepasseringer, uansett grunn eller årsak. Forlag til endringer må forkastes!