Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 229233

Dato: 07.02.2022

Dette er jeg sterk motstander av, det innskrenker min frihet og mine valg. Etter min mening strider dette Mot grunnloven, og iallefall min overbevisning. Setter også ett utidig press om å sette en sprøyte som vi ikke vet noe om langtidsvirkninger av.