Høringssvar fra Harald Rekevik

Dato: 20.02.2022

Eg er imot vaksinepass, segregering, tvang og klare brudd på fundamentale menneskerettigheter.

Dette er også grunnlovstridig, og landsforræderi!