Høringssvar fra Julija

Dato: 10.02.2022

Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter alle har, uavhenging av kjønn, alder, relogion, legning, nasjonalitet eller hvor i verden de bor. I 1948 vedtok FN Verdenseklæringen om menneskerettigheter. Den består av 30 artikler som definerer hva som menes med menneskerettigheter, og blir sett på som det viktigste grunndokumentet for menneskerettigheter. Koronasertifikat bryter med flere av disse artiklene