Høringssvar fra Ilse Sønderby

Dato: 21.02.2022

Mitt svar er nei til forslaget om endring i grenseforordningen