Høringssvar fra Vita-Min AS

Dato: 21.02.2022

Jeg er i mot at EU skal dominere mer og mer i Norge. Norge skal være et fritt, selvstendig, demokratisk land.