Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 674315

Dato: 20.02.2022

Jeg er ikke enig