Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 620381

Dato: 20.02.2022

NEI til koronapass. D strider mot menneskerettigheter.