Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 622114

Dato: 20.02.2022

Jeg stemmer nei til dette forslaget.