Høringssvar fra Vidar Berg

Dato: 10.02.2022

Jeg stiller meg kritisk til kommisjonens forslag til endringer i grenseforordningen