Høringssvar fra Ronny Nilsen

Dato: 21.02.2022

Helt uenig da det strider mot all fornuft og ikke hjelper på situasjonen. Diskriminerende og frihetsberøvelse .