Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 342429

Dato: 08.02.2022

Jeg ønsker å melde sterk motstand mot disse endringene. La gamle regler bestå.