Høringssvar fra Daniel Vyvial

Dato: 08.02.2022

Det er vel og bra, med god regulering av innreise for mange grunner.

Men å endre regler, med tanke på fare for folkehelse, er det absolutt ingen grunnlag for! Denne såkalte pandemien er langt ifra en pandemi, der det er behov for å iverksette slike tiltak.!

Dette minner mer om diktatur og kontroll, som vil underbygge ett såkalt covid pass.. Som igjen fører til vaksinetvang og segregering.

- U Hørt !