Høringssvar fra Astrid Bergseng Kvil

Dato: 06.02.2022

Jeg sier definitivt NEI til koronapass!!

Det siste vi trenger er segregering av samfunnet. Et koronapass bryter med menneskerettighetene og det bryter med grunnloven. Noe som bør ligge til grunn for at dette aldri må innføres noen gang! Et slikt pass er udemokratisk, det rammer oss alle og det er kun et kontrolltiltak og IKKE til folks beste.