Høringssvar fra Jan Dalan

Dato: 20.02.2022

Jeg mener at Norge skal beholde kontrollen over hvem som skal kunne reise inn i Norge, og ikke overlate dette til EU. Derfor er jeg i mot dette forslaget.