Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 667444

Dato: 20.02.2022

Jeg er sterkt imot forslaget som nå er på høring og sier klart NEI til endringer i grenseforordningen.

Norge har sagt nei til EU to ganger, og vi er ett fritt folk. Jeg er sterkt imot de tre hovedformålene. Jeg ønsker ikke at makten og bestemmelsesretten skal flyttes ut fra Norge, slik vi ser gjentatte bevis på nå og de siste 2 år. Det er svært tydelig at Stortinget / regjeringen bevisst jobber for å redusere makten og bestemmelsesretten til oss nordmenn som de jobber for, og er mer opptatt av å flytte makten ut av landet. Dette er det mange bevis på også i resten av Europa. Jeg ser det som svært urovekkende at det i det hele tatt er en høring ute om endringer av grenseordningen i Norge, som kommer fra EU kommisjonen. Dette er en skremmende utvikling og ødeleggelse av vårt eget land og fremtid, der både Grunnloven og Menneskerettighetene våre settes til side. Dersom noen skal bestemme dette, er det vi, folket ved en folkeavstemning.