Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 476420

Dato: 16.02.2022

Jeg stemmer Nei