Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 177496

Dato: 06.02.2022

Dere bruker ord som

"midlertidig personkontroll på indre grenser".

hvis dette skal være "midlertidig" , hvorfor bruke så mye ressurser på slikt?

Ingenting hos Dere er midlertidig.

Viser til Frontex samarbeidet som Dere nevner i høringsbrevet:

Starting in May 2023, nationals of over 60 visa-exempt countries will be required to apply for an ETIAS travel authorisation before they start their trip to Europe’s Schengen area. The launch of ETIAS will help maintain a high level of internal security in Europe as it allows for assessing whether visa-exempted travellers pose a security, public health, or migratory risk before they start their travel. The EU will not be the first to introduce such a system: for many years now, visa-exempt travellers have had to apply for a travel authorisation to enter the US, Canada or Australia.

https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/first-batch-of-etias-central-unit-operators-graduate-WxILjJ

Kontrollstat?