Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 128880

Dato: 04.02.2022

Når det kobles til mulig pandemi, vil det si at det er medisinske grunner for å innføre tiltak. Vi har sett under den såkalte pandemien i 2020 og 2021 og 2022 at det ikke finnes reelle vitenskapelige og tallsmessige grunner for tiltakene. Jeg ar altså i mot noen reisebegrensninger eller kontroller av reisende innenfor eller inn og ut av Schengenområdet.