Høringssvar fra Kim Øyhus

Dato: 21.02.2022

Regjeringen har vist seg inkompetent i å administrere helsevurderinger, og grenseforordningene bør derfor ikke innføres, siden de innebærer helsevurderinger.

Et konkret eksempel på inkompetent helsevurdering er av typen:

a=144*b, Hva er da a nå b er ukjent?

Dette er uløselig, og tilsvarer da

smitteandel = positive_tester * testandel

Der smitteandel er det som er interessant for medisinske vurderinger.