Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 109341

Dato: 21.02.2022

Øverste lov i det demokratiske Norge er Norges Grunnlov.

Norges befolkning har stemt Nei til EU 2 ganger.

Det som her forsøkes innført er at andre land skal ha høyere beslutningsmyndighet enn det norske folk og Norges Grunnlov.

videre er helselovgivning i Norge under rang for grunnloven, også smittevernloven. Vi skal ikke ha en smittevernlov og stat/union som står høyere i rang enn norsk grunnlov, storting og domstoler.

det er heller ikke gjort en "barnas beste" vurdering hvilket kreves ved enhver saksbehandling i saker som omhandler 1 eller flere barn, i følge barnas menneskerettighetskonvensjon. Dette er en saksbehandlingsfeil etter forvaltningsloven, og lovforslaget bør av den grunn forkastes.

Dette høringsforslaget er jeg sterkt i mot.