Høringssvar fra Helge Giske

Dato: 21.02.2022

Dette forslaget bør kastes.

Vi bør få ferdes fritt i vårt Land.