Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 103153

Dato: 21.02.2022

Endring av frie menneskers bevegelsesfrihet, eller at EU kommisjonens sine innfall, skal begrense frie menneskers bevegelse, er under enhver kritikk. Jeg er motstander av EU kommisjonens forslag til endring av grenseforordningen. Jeg sier derfor NEI til denne endringen.