Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 978237

Dato: 21.02.2022

Bare det at Norges regjering fremmer et slikt forslag får det til å kaldt nedover ryggen. Det minner om helt andre regimer som vi definitivt IKKE ønsker å sammenligne oss med, men som vi, om dette blir innført, er på god vei til å bli.

Jeg vil med dette uttrykke et klart NEI til dette lovforslaget.

De økonomiske, sosiale, helsemessige, arbeidsmessige, etiske problemene man har skapt under pandemien er enorme og man kan ikke fortsette med dette ved å begrense mennesker mulighet til å reise over grenser og/eller leve fritt i det internasjonale samfunnet.

Å innføre enda flere innreiserestriksjoner og framvisning av "helsepass" med sensitiv og personlig medisinsk informasjon handler ikke om helse, det handler om overvåking, makt, kontroll og diktatur. Dette er et direkte overgrep som bryter mot demokrati, folkevett, sunn fornuft og en rekke paragrafer i Norges lover.

WHO har flere ganger endret ordlyden og definisjoner i forbindelse med definisjonen av flokkimmunitet og pandemi, slik at man har kunnet opprettholde restriksjoner uten å tenke på skadevirkninger og risiko i større grad. WHO akter dessuten å innføre en «felles internasjonal pandemigrunnlov», som vil være juridisk bindene for alle 194 medlemsland inkludert Norge. WHO vil da fremstå som en «totalitær verdensregjering» hver gang det erklæres en pandemi. De akter da å innføre bl.a. koronasertifikat på samme grunnlag som regjeringen gjør i dette høringsforslaget.

Dette vil sette grunnloven og rettsstaten til side på lik måte, og må aldri på noe tidspunkt aksepteres av norske myndigheter.

Det foreligger også store problemer med at bevegelse over grensene skal være knyttet til koronasertifikat. Det byter med menneskerettighetene, grunnloven og Nürnbergkodeksen. Forslaget viser at innføring og eventuell forlengelse av et slikt koronasertifikat er udemokratisk, uvitenskapelig og rammer alle. Et koronasertifikat er et kontrolltiltak, det segregerer og må stadig fornyes hvilket skaper mange etiske, juridiske, sosiale, medisinske, smittevernfaglige, arbeidsmessige og helsemessige problem.

Jeg sier et klart NEI til dette lovforslaget!