Høringssvar fra Hilde Widding

Dato: 20.02.2022

Jeg samtykker ikke på noen slike forslag som påvirker og frarøver folket frihet, demokrati og respekt.

Regjeringen er valgt av folket og de skal tjene folket for å beholde folkets tillit.

Forslaget må forkastes !