Høringssvar fra Nora Elisabet Pérez

Dato: 20.02.2022

Epidemien er på et nivå der smitte ikke er synlig, dermed blir karantene og stengte grenser også et brudd på menneskerettighetene og Nürnberg konvensjonen.

Forslaget bør stoppes nå!