Høringssvar fra Kaja Groth

Dato: 09.02.2022

Jeg er imot dette forslaget da jeg er for enkeltindividets frihet til å ferdes over landegrensene. Dette skal ikke styres av et fåtall.