Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 617351

Dato: 20.02.2022

Regelverket må tilpasset både på ytre og indre grenser av Schengenområdet slik at egen helse og vaksinestatus er ugyldige kriterier for å nektes grensepassering. Også internering av friske folk ved grensepassering er en uhørt praksis.