Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 315439

Dato: 07.02.2022

Nå er det nok med diskriminering basert på helse.
Man må vise passen. Ferdig!