Høringssvar fra May-Liss Evensen

Dato: 29.01.2022

Jeg vil gjerne at EU definerer NÅR man mener at smitten blir en trussel for innbyggerne i EU. Snakkes det om et visst antall smittede (som slett ikke nødvendigvis blir syke), snakker vi om antall innlagte på sykehus eller snakker vi om x antall døde? Det bør absolutt spesifiseres nærmere, slik at ikke grensene stenges unødig og på for tynt grunnlag. Likeledes bør statistikkføring kvalitetssikres, slik at man ikke blander epler og appelsiner i en kurv og teller alt som en ting etter hva som best passer narrativet.