Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 145527

Dato: 04.02.2022

Uforståelig for meg at det er på tale med vaksinasjonspass i denne fasen av pandemien. Hvis vi har klart oss gjennom de siste to åra helt fint uten dette, hvorfor i all verden er dette på bordet nå? Dette har ingenting for seg i Norge, og det bør ikke åpnes for at det skal kunne innføres.