Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 677497

Dato: 20.02.2022

NEI til forslaget om endringer i grenseforordninger.

Alt for mye kontroll allerede.

Hvis mitt svar ikke godkjennes,vil sivilombudsmannen involveres.